Spojili jsme se se spřízněnými společnostmi a našli nevyužité prostory, které měly potenciál sloužit jako ateliéry.

Díky tomu už druhý rok v někdejších filmových ateliérech tvoří studenti a absolventi Vysoké školy výtvarných umení svá díla. Z uchazečů o ateliér vybrala škola na základě předložených projektů, budoucího zaměření či uplatnění několik umělců, kteří mohou ateliér plně využívat. Prostor dostali fotografové, výtvarníci, či restaurátoři. To, co mají všichni společné, je talent, kreativita a množství úspěchů doma i v zahraniční. 

Celý projekt jsme nazvali Inkubátory pro mladé umělce a rozhodli jsme se, že budeme hradit všechny výdaje související s provozem ateliérů.