Magnus Art vznikl jako dlouhodobý koncept, jehož snahou je představovat veřejnosti podoby současného umění, jeho tvůrce a výjimečné osobnosti, které umělecké prostředí utvářejí.

Na projektu spolupracují oslovené galerijní instituce a dramaturgicky ho zaštiťují osobnosti spjaté s výtvarnou scénou a magazínem Magnus.

V dubnu roku 2013 jsme odstartovali první ročník projektu, který v bývalé tovární budově v pražském Karlíně představil podoby současného umění. V rámci Magnus Artu se představily čtyři progresivní galerie - HuntKastner, Drdova Gallery, Galerie Svit a Galerie Polansky a řada předních českých umělců. V září roku 2014 Magnus Art proběhl v bývalé budově Živnobanky a nesl podtitul Prostor, kde se potkávají Max Švabinský a Eva Koťátková, historie i současnost výtvarného umění, architektury a designu.

Živnobanka 2014

Hynek Alt
Živnobanka 2014

Karlín Hall 2013

Milena Dopitová
Karlín Hall 2013

Živnobanka 2014

Jiří Kovanda
Živnobanka 2014

Karlín Hall 2013

Vladimír Houdek
Karlín Hall 2013

V září roku 2014 Magnus Art proběhl v bývalé budově Živnobanky a nesl podtitul Prostor, kde se potkávají Max Švabinský a Eva Koťátková, historie i současnost výtvarného umění, architektury a designu.
Prezentaci umělců zastoupených nejvýraznějšími českými galeristy doplnila díla významných českých umělců, kteří se na konci 19. století podíleli na výzdobě budovy bankovního domu. Obrazy, objekty, fotografie či konceptuální umění soudobých tvůrců se tak objevila mezi díly Maxe Švabinského, Mikoláše Alše, sochaře Stanislava Suchardy a dalších mistrů.