Jedním z našich hlavních cílů je přiblížit lidem umění, a proto jsme zavedli volný vstup do galerie pro všechny její návštěvníky.

Kromě výstav připravuje SNG množství kulturních a vzdělávacích programů, které kromě zprostředkování umění rozšiřují záběr vizuálního umění a umožní vnímat výtvarné umění i jinými cestami. Návštěva národní galerie je jedním z iniciačních rituálů, které diváka uvede do světa současného i klasického umění.

V roce 2013 jsme zavedli volný vstup do Slovenské národní galerie pro všechny naše klienty. Spolu s komentovanými přednáškami a workshopy představovala naše spolupráce se SNG součást nadstandardní péče, kterou jako privátní banka poskytujeme.V roce 2014 jsme spolupráci prohloubili a přeplatili jsme vstupenku každému návštěvníkovi SNG. Výsledkem bylo dramatické zvýšení návštěvnosti a to nás podnítilo jít ještě o krok dál. V roce 2015, kromě volného vstupu pro každého návštěvníka, zdvojnásobíme částku, kterou nechají návštěvníci jako dobrovolné vstupné. Společně tak pomůžeme umění na Slovensku.

Více naleznete na www.sng.sk