Tipy na výstavy

Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Markéta

Galerie Miroslava Kubíka

17. 6. 2017 - 2. 9. 2017
Prachatická:ILUSTRACE A PORTRÉTY V instalaci umělce Stanislava Kolíbala se objevují jak jeho vlastní práce, tak díla nepřehlédnutelné ilustrátorky Vlasty Prachatické a také Markéty Prachatické. Zajímavá výstava probíhá v Litomyšli.

Otto Gutfreund. Od kresby k soše

Západočeská galerie v Plzni

26. 6. 2017 - 17. 9. 2017
Výstava v Západočeské galerii je rozdělena na dvě části: první tvoří období Gutfreundovi tvorby do 1. světové války a druhou pak práce z dvacátých let. Výjimečný sochař si pořád říká o naši pozornost. Sochař Otto Gutfreund (1889-1927) patří k nejvýznamnějším evropským umělcům první třetiny 20. století a jeho cesta k moderní soše je výjimečná svou originalitou a důsledností. Je označován jako kubista, ale toto zařazení je třeba chápat velmi volně. Neměl totiž žádný konkrétní předobraz jako např. čeští kubističtí malíři, postupoval samostatně, s oporou v dobové filozofii, výtvarných koncepcích i úctě k tradici.

Jan Štursa / Dar nebes a země

Roudnice nad Labem

26. 6. 2017 - 10. 9. 2017
Výstava sochaře Jana Štursy probíhá po celé léto v Roudnické galerii. Na výstavě se vedle Štursových prací představí i unikátní fotografie jeho soch od Tibora Hontyho z archivu Národní galerie. Návštěvníci se setkají se stěžejními díly reflektujícími dobové nálady od melancholie přelomu století s ozvuky secese, přes vitalismus a okouzlení Gauguinovým primitivismem, traumatizující prožitky první světové války i oslavu nabyté svobody a vzniku samostatné Československé republiky až po krutou osobní tragédii vedoucí k sochařovu dobrovolnému odchodu ze života. Budou tu zastoupeny sochy reprezentující všechny důležité etapy tvorby od rané Písně z hor (1904) až po Raněného (1921) ztělesňujícího nadčasový hold lidské oběti za humanistické ideály.

Giacometti - Picasso - Chirico. Sbírka Helmuta Klewana

Oblastní galerie Liberec

13. 7. 2017 - 1. 10. 2017
Helmut Klewan je někdejší mnichovský galerista, který shromáždil unikátní kolekci několika set uměleckých děl významných osobností evropského výtvarného umění 20. století. Vidět je teď můžete v liberecké galerii. Na výstavě najdete více než 150 uměleckých děl od 60 autorů ze soukromé sbírky Helmuta Klewana. Jeho sbírka zahrnuje výjimečná díla klasické moderny a v jejím rámci také významný soubor rakouského poválečného umění. Ve sbírce jsou zastoupeny obrazy, grafiky a sochy Alberta Giacomettiho, Pabla Picassa, Giorgio de Chirica, Kurta Schwitterse a mnoha dalších světově známých umělců.

Rudolf Kremlička (1886 – 1932)

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

18. 5. 2017 - 27. 8. 2017
Rudolf Kremlička patří k zásadním osobnostem českého moderního malířství 1. poloviny 20. století. Jeho tvorbu přeťala předčasná smrt, ale zejména v oblasti figurální malby a krajinných kompozic se jeho jméno zapsalo do dějin českého výtvarného umění. Výstava, uspořádaná ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, představuje v reprezentativním průřezu Kremličkovo malířské dílo, charakterizované prolínáním figurálních motivů s krajinomalbou. Jádro expozice se odvíjí od děl nacházejících se ve sbírce zlínské galerie, které obohacují téměř čtyři desítky obrazů zapůjčených z předních sbírkových institucí v čele s Národní galerií v Praze, Moravskou galerií v Brně, Západočeskou galerií v Plzni nebo Galerií výtvarného umění v Ostravě.

KMENY 90

Moravská galerie v Brně - Uměleckoprůmyslové muzeum

14. 5. 2017 - 1. 10. 2017
Vladimir 518 v roli kurátora výstavy v brněnské Moravské galerii. 90. léta tak jak si je pamatujete i jak je neznáte. Takhle nakombinovaná výstava je sladší, než penerský dezert. Techno, rap, punk, anarchisti, squateři, skejťáci, skinheadi, ale také hráči deskových her či příslušníci LGBT komunity. Reflexe fenoménu alternativní kultury 90. let za pomoci fotografií, videozáznamů, objektů, kostýmů, grafického designu i hudebních nástrojů. Důsledky dramatických proměn, které nastartoval politický převrat v listopadu roku 1989, jenž zcela změnil charakter městské nonkonformní mládeže.

Marian Palla: Retrospektiva o 7 dějstvích

Moravská galerie v Brně - Pražákův palác

21. 4. 2017 - 6. 8. 2017
Brněnský autor Marian Palla patří mezi autory, kteří svobodně přebíhají mezi nejrůznějšími uměleckými technikami a výrazy. Výstava v Moravské galerii představuje jeho (ne)uskutečněné performance. Rekonstrukce uměleckých akcí loňského laureáta Ceny Michala Ranného – Mariana Pally – představí jeho realizované i neuskutečněné performance. Do jaké míry jsme schopni zpřístupnit či aktualizovat pomíjivá umělecká díla a za jakých podmínek je možné znovu prožít minulé umělecké události a autorské činy?

Richard Deacon: Free Assembly

GHMP, Městská knihovna

13. 4. 2017 - 17. 9. 2017
Richard Deacon je držitelem Turnerovy ceny z roku 1987. Jeho sochařské dílo patří od osmdesátých let k nejvýznamnějším nejen v konkurenci britských autorů, ale také k nejvýraznějším a nejsledovanějším v celosvětovém měřítku. Deacon patří do skupiny autorů jakými jsou Antony Gormley, Anish Kapoor, Alison Wilding, Tony Cragg a další. Ralizoval řadu výstav v předních výstavních institucích všech kontinentů, i mnohé monumentální realizace od Kalifornie až po Tokio.

Gerhard Richter

Národní galerie v Praze, Palác Kinských

26. 4. 2017 - 3. 9. 2017
Národní galerie v Praze představuje retrospektivní výstavu německého umělce Gerharda Richtera. Návštěvníci mají jedinečnou možnost vidět průřez tvorby světově respektovaného autora z posledních šedesáti let. Mimořádná událost i v evropském kontextu. Výstava Gerharda Richtera s pohledem na průřez umělcovým dílem, je jeho první retrospektivní výstavou ve střední Evropě. Více než padesát vybraných prací provedou diváka Richterovým dílem, které se pohybuje v několika žánrech: od realismu k naturalismu, pop artu, konceptuálnímu umění až po abstrakci. Výstava chce upozornit na Richterovy styly malby, v jejímž centu stojí předmět „historie“ – nejen historie Německa, ale i historie umělcovy rodiny a historie umění samotného.

Aj Wej-wej. Zákon cesty

Národní galerie v Praze, Veletržní palác

17. 3. 2017 - 17. 1. 2018
Na první spolupráci z loňského roku mezi naší Národní galerií a čínským umělcem Aj Wej-Wejem navazuje nová monumentální instalace, kterou slavný čínský umělec vytvořil speciálně pro působivý interiér Velké dvorany Veletržního paláce. Národní galerie v Praze představila v roce 2016 ve veřejném prostoru již Aj Wej-wejovu přelomovou plastiku Zvěrokruh.

Moving Image Department #7: Brian Eno, Loď, účinkuje Jan Nálevka

Národní galerie v Praze

17. 3. 2017 - 10. 9. 2017
Sedmé pokračování Moving Image Department v prostoru Veletržního paláce nabídne setkání s dílem multižánrového umělce Briana Ena. To doplní práce současného českého výtvarníka Jana Nálevky. Rozhodně stojí za pozornost i těch, kteří neholdují jen současnému výtvarnému umění.

František Skála Jízdárna

Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna

10. 3. 2017 - 3. 9. 2017
S dílem Františka Skály se návštěvníci našich galerií setkávají poměrně často. Výstava ve Valdštejnské jízdárně nabídne práce zhruba z posledního desetiletí umělcovy tvorby. Skála je sázka na jistotu, ale také často překvapí. Určitě se bude na co dívat. Výstava Františka Skály představí převážně práce vzniklé od roku 2004 do současnosti. V autorské architektonické a výstavní koncepci, vycházející z prostoru Valdštejnské jízdárny, chce umělec připravit divákovi komplexní zážitek. Instalace bude pracovat s výstavním prostorem jako celkem, jeho světelnou atmosféru, a bude obsahovat jak rozličné výstavní pavilony, tak solitérní monumentální díla, světelné instalace i práce vytvořené přímo pro prostor Jízdárny. Výstavu bude možné chápat jako přehlídku několika autorových tematických expozic, kdy jedna zdánlivě zpochybňuje předešlou, stejně jako zaběhnutý obraz o autorově práci.